Kwaliteit

JE Stem is geregistreerd bij de Vereniging van Stembevrijders, het Gilde van Stembevrijders, de Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen (Vbag), en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).
Daarbinnen zijn onder andere geregeld: beroepsprofiel, gedragscode, reglementen, klachtenregeling, tuchtrechtprocedure, visitatie, en geaccrediteerde nascholing.
JE Stem handelt ook in de geest van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.
De privacy regels zoals in de AVG wet verwoord, zijn eveneens richting gevend voor JE Stem.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is LOGOdeelnEC310x154.jpg
Oog voor detail
Precies zoals bedoeld