Workshop: Stem af, Stem in

De Workshop Stem af, Stem in, is een kennismakingsworkshop met Stemwerk. Omdat iedereen gehoord en gezien wil worden!
In deze workshop gaan we al klank gevend op zoek naar wat er in ons leeft. Wat roept er, wat wil gehoord?
Je hoeft niet te kunnen zingen. Eén toon is al muziek: joúw muziek.
En als ik jou zie, met alles wat er is, dan zie ik ook mijzelf.
Dat verbindt en verzacht. Én het stemt BLIJ!
Aanmelden

Onder de bast stroomt het
Ook niet zichtbaar is het er allemaal