Workshop: Hoe Ruimte klinkt

Deze Stem-workshop gaat over Ruimte.
Ruimte is er meer of minder om ons heen. Maar ook in ons is ruimte, en tussen ons. In de tijd is ruimte, van voorouders en nageslacht. En boven en onder en rondom is er ruimte: de aarde die ons draagt, het universum wat ons bezielt, ruimte tot aan de horizon, en ruimte van de cyclus van het leven. Het world wide web geeft ons zelfs nóg meer ruimte, of juist niet?
Hoeveel ruimte is er eigenlijk nodig? Wat is de ruimte die jij jezelf geeft? Geeft ruimte jou houvast? Hoe vul je de ruimte die er is? En om wat voor soort ruimte gaat het bij jou vooral? Is die ruimte vrij of afgesloten? Welk gevoel roept de ruimte bij je op: een potentieel aan mogelijkheden of bijvoorbeeld juist leegte of eenzaamheid of beklemming? Kun je ook ruimte geven? En hoe is het dan met nemen?
Door te delen, te klinken en stil te zijn met elkaar, gaan we het verkennen.
We gaan vast voelen dat we meer of weer ruimte hebben dan we dachten. En we gaan zeker ervaren dat ruimte innemen tegelijk ook ruimte scheppen is. Ik kan de energie en de atmosfeer al proeven van de ruimte die er zal ontstaan. Aanmelden: https://je-stem.nl/activiteit/hoe-ruimte-klinkt/

Hoe is het in de ruimte: ben je er binnen of er buiten?